Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Oferujemy specjalistyczne kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, które wraz z wejściem w 2013 przepisów Ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, stały się obowiązkiem wszystkich osób chcących pracować w zawodzie kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych przeprowadzane jest w trybie podstawowym, dla osób nie posiadających uprawnień kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, oraz w trybie uzupełniającym, dla osób pracujących w tym zawodzie.

Zgodnie z wytycznymi przepisów prawa podstawowy kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, w zależności od rodzaju kategorii prawa jazdy obejmuje:

 • dla prawa jazdy kat. A1, A2 i A – 6 godzin zajęć teoretycznych
  i 18 godzin zajęć praktycznych;

 • dla prawa jazdy kat. B1, B, B+E – 6 godzin zajęć teoretycznych
  i 8 godzin zajęć praktycznych;

 • dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E – 6 godzin zajęć teoretycznych
  i 8 godzin zajęć praktycznych;

 • dla prawa jazdy kat D1, D1+E, D, D+E – 6 godzin zajęć teoretycznych
  i 8 godzin zajęć praktycznych.

Część teoretyczna szkolenia uzupełniającego zostaje każdorazowo skrócona o połowę, natomiast część praktyczna pozostaje niezmieniona. Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do pracy w zawodzie kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Do ukończenia tego kursu zobowiązane są osoby, które pełnią funkcję kierowcy:

 • karetki pogotowia ratunkowego;

 • samochodu pogotowia technicznego;

 • wozu straży pożarnej;

 • radiowozu policyjnego;

 • pojazdu Straży Granicznej;

 • pojazdu Straży Miejskiej;

 • pojazdy Służby Celnej;

 • bankowozu;

 • przewożącego wartości pieniężne, oraz

 • pozostałych pojazdów służb ratowniczych i służb bezpieczeństwa.

Aby móc wziąć udział w szkoleniu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kandydaci powinni:

 • posiadać prawo jazdy w odpowiedniej kategorii;

 • mieć ukończony 21 rok życia;

 • dysponować zaświadczeniem lekarskim wskazującym nie tylko na brak przeciwwskazań zdrowotnych, ale przede wszystkim na predyspozycje psychiczne.

Nasz ośrodek szkolenia gwarantuje miłą atmosferę podczas zajęć, praktyczne porady doświadczonych instruktorów, oraz profesjonalne materiały szkoleniowe, dzięki którym kursanci łatwo przyswajają wiedzę. Sprawdź ceny naszych szkoleń.

Zapraszamy!